IM Invest B.V. | Dordrecht (64560236) (2024)

Bedrijfsinformatie

IM Invest B.V.

Loudonstraat42
3317 PGDordrecht

De onderneming met de naam IM Invest B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 64560236 is gevestigd op het adres Loudonstraat 42 in de woonplaats Dordrecht met de postcode 3317PG. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Financiële holdings.

KvK 64560236 0000
Vestigingsnummer 000033375569
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met gewone structuur (41)
Standaard bedrijfsindeling Financiële holdings (642)
Akte oprichting 2015-11-16
Statutaire zetel Dordrecht
Gemeente Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Laatst gewijzigd: 2023-12-15

Contactinformatie

Non Mailing Indicator

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Financiële informatie

RSIN 855719540
BTW-nummer NL855719540B01
Deponering jaarstuk
Datum: 2023-09-06
2022

Handelsnamen van IM Invest B.V.

 • Bestaande handelsnamen

IM Invest B.V.

Handelsregister publicaties van IM Invest B.V.

In de onderstaande tabel staan de publicaties voor IM Invest B.V.. In totaal zijn er 14 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.

Datum Publicatie
2023-09-06 Deponering
Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd.
2022-07-08 Deponering
Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd.
2022-07-08 Deponering
Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd.
2020-11-18 Deponering
Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd.
2020-11-13 Deponering
Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd.
2018-06-14 Deponering
Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd.
2018-01-04 Deponering
Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd.
2017-01-19 Deponering
Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd.
2015-11-17 Nieuwe inschrijving
Per 2015-11-16 is bestuurder Curnin B.V. (64559610) in functie getreden.
2015-11-17 Nieuwe inschrijving
Per 2015-11-16 is bestuurder Zarrin Holding B.V. (57779228) in functie getreden.
2015-11-17 Nieuwe inschrijving
Zetel: Dordrecht. Datum akte oprichting: 2015-11-16.
2015-11-17 Nieuwe inschrijving
Per 2015-11-16 is bestuurder Curnin B.V. (64559610) in functie getreden.
2015-11-17 Nieuwe inschrijving
Per 2015-11-16 is bestuurder Zarrin Holding B.V. (57779228) in functie getreden.
2015-11-17 Nieuwe inschrijving
Zetel: Dordrecht. Datum akte oprichting: 2015-11-16.

Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Dordrecht

Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Dordrecht. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.

2023-12-08 PhotoVideoBoutique.nl&nbspNevenvestiging
KvK 81408099 - Vestigingsnummer 000057788464

Voorstraat 237
3311 EP Dordrecht

59111 - Productie van films (geen televisiefilms)
2023-11-30 Easy Kitchen&nbspNevenvestiging
KvK 88908976 - Vestigingsnummer 000057662460

Merwedestraat 165
3313 GS Dordrecht

47915 - Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen
2023-11-29 SunDreams Dordrecht&nbspHoofdvestiging
KvK 90643372 - Vestigingsnummer 000048328693

Maaskant-erf 240
3315 KR Dordrecht

9604 - Saunas, solaria, baden e.d.
2023-11-21 Matige Kunst&nbspHoofdvestiging
KvK 92036899 - Vestigingsnummer 000057684561

Clara En Mariahof 7
3311 NC Dordrecht

85522 - Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
2023-11-21 Xcellence Klusbedrijf&nbspHoofdvestiging
KvK 92034640 - Vestigingsnummer 000057682453

Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht

4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
2023-11-21 PhosMega&nbspHoofdvestiging
KvK 92028713 - Vestigingsnummer 000057676690

Zuidendijk 563
3329 LD Dordrecht

6202 - Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie
2023-11-21 Tekin Rail Services&nbspHoofdvestiging
KvK 92034152 - Vestigingsnummer 000057681961

Noorderkroonstraat 27
3318 VN Dordrecht

5221 - Dienstverlening voor vervoer over land
2023-11-21 Imperia&nbspHoofdvestiging
KvK 92029981 - Vestigingsnummer 000057677964

Pegasusring 22
3328 HP Dordrecht

702 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
2023-11-21 Debesay Yemane&nbspHoofdvestiging
KvK 92029167 - Vestigingsnummer 000057677166

Geldelozepad 47
3311 WD Dordrecht

4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
2023-11-20 HighCare-zorg&nbspHoofdvestiging
KvK 92027318 - Vestigingsnummer 000057675406

Rigelhof 1
3318 CX Dordrecht

869199 - Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
2023-11-20 DAAN DE KLERK&nbspHoofdvestiging
KvK 92023207 - Vestigingsnummer 000057671559

Prinses Irenestraat 8
3314 NN Dordrecht

82999 - Overige zakelijke dienstverlening (rest)
2023-11-20 Michalowski Bouwbedrijf&nbspHoofdvestiging
KvK 92023398 - Vestigingsnummer 000057671729

Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht

4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
2023-11-20 Topschip&nbspHoofdvestiging
KvK 92023851 - Vestigingsnummer 000057672113

Witte De Withstraat 276
3317 CT Dordrecht

46901 - Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
2023-11-20 Ahmed Koeriersdiensten&nbspHoofdvestiging
KvK 92021824 - Vestigingsnummer 000057670153

Wibautstraat 6
3317 RE Dordrecht

53202 - Koeriers

Informatie bestellen

Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.

Kredietrapport

Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.

 • Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
 • Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
 • Meest actuele jaarrekeningen.
 • Verkrijgbaar in het Engels.
 • Direct beschikbaar via download en mail.

€ 9.95

Inclusief BTW

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.

 • Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
 • Informatie delen met andere gebruikers
 • Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers

€ 0.95

Inclusief BTW

Alle organisaties in dit pand

 • Actief (1)
IM Invest B.V.&nbspHoofdvestiging
KvK 64560236 - Vestigingsnummer 000033375569

Loudonstraat 42
3317 PG Dordrecht

642 - Financiële holdings

Bedrijventerreinen in de buurt

Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Loudonstraat 42. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.

Naam Type werklocatie Afstand
Rondweg Bedrijventerrein 867 m
Wilhelminahaven (Dordrecht) Zeehaventerrein 989 m
Julianahaven Zeehaventerrein 1,1 km
Louterbloemen Bedrijventerrein 1,1 km
Glazenstraat Bedrijventerrein 1,2 km
Amperestraat Bedrijventerrein 1,4 km
Weeskinderendijk Bedrijventerrein 1,4 km

Organisatie IM Invest B.V. op de kaart

Woonfunctie

Kantoorfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Onderwijsfunctie

Meerdere functies

Logiesfunctie

Onbekend

Alle adressen in de straat: Loudonstraat

In de onderstaande tabel staan alle 177 adressen in de straat Loudonstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.

Locatie Eigenschappen

As an expert in business information and company profiles, I have a deep understanding of various components involved in analyzing and interpreting corporate data. My expertise stems from years of experience in researching and analyzing financial holdings, company structures, legal documents, and regulatory filings. Here's a breakdown of the concepts and information contained within the provided article regarding IM Invest B.V.:

 1. Company Name and Address: IM Invest B.V. is located at Loudonstraat 42, 3317 PG Dordrecht, in the province of Zuid-Holland, Netherlands.

 2. Registration Information:

  • Registered with the Chamber of Commerce (KvK) under number 64560236.
  • The company's legal form is a "Besloten Vennootschap met gewone structuur" (Private Company with ordinary structure).
  • The primary activity is categorized under "Financiële holdings" (Financial holdings).
 3. Key Dates and Changes:

  • Date of incorporation: November 16, 2015.
  • Last modification: December 15, 2023.
  • Significant events, such as changes in management and registration details, are recorded.
 4. Financial Information:

  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 855719540.
  • VAT (BTW) number: NL855719540B01.
  • Yearly financial statements are deposited, with the latest being on September 6, 2023, for the year 2022.
 5. Trade Names:

  • The company operates under the trade name "IM Invest B.V."
 6. Publications:

  • Several publications are listed, including the deposition of annual financial statements for various years.
 7. Contact Information:

  • The company has indicated a preference not to receive unsolicited mail or door-to-door sales.
 8. Neighboring Businesses:

  • The article also lists neighboring businesses and their activities, offering insight into the local business landscape.
 9. Service Offerings:

  • The article mentions the availability of services like ordering credit reports for assessing business credibility.
 10. Additional Information:

  • Details about nearby business parks and their types are provided for contextual understanding.

Understanding these elements provides a comprehensive view of IM Invest B.V.'s structure, operations, and regulatory compliance within the Netherlands.

IM Invest B.V. | Dordrecht (64560236) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5439

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.